Atgal

Programa "TIK" ir testai   

bullet Programoje  rasite atnaujintą testų kūrimo programą suderintą su visais buvusiais testais. Testavimo programa taip pat pakeista. Visi su ankstesnėmis programos versijomis sukurti testai veiks ir naujojoje programoje, be to galėsite redaguoti savo sukurtus visų tipų testus. 
bullet

Nauja programos versija klausimo ir atsakymo vietose gali pateikti garso ar vaizdo failą, yra galimybė sukaupti rezultatus viename tinklo kompiuteryje ir juos analizuoti. Klausimo vietoje galima įdėti ir didesnį paveikslėlį. Du kart spragtelėjus ant jo paveikslėlis bus parodytas pilnu formatu.

Dabar programa moka pateikti ir JPG tipo paveikslėlius. Kadangi jie užima mažiau vietos, sukūriau priemonę, kuri leis transformuoti visus pasirinkto aplanko paveikslėlius iš BMP formato į JPG. Ta pačia programa visų dalyko testų tekstus taip pat sutvarkys taip, kad liks kreipinys ne į BMP, o JPG bylą. Tada BMP bylas iš aplanko PAV galėsite ištrinti.   

bullet TIK - testuokime ir kurkime Versija 1.7  

Ši TIK versija gali dirbti kompiuterių tinkle ir turi galimybes analizuoti visos klasės testo sprendimo metu padarytas klaidas. Šioje versijoje padidinta vieta paveikslėliams, numatyta, kad klausimo vietoje esantis paveikslėlis gali būti ir dar didesnis, nes jis galės būti pilnu formatu parodytas du kart spragtelėjus pele.
Šioje versijoje klausimo ir atsakymų vietose gali būti ir MP3, AVI, WMV tipų garsinės bei vaizdo bylos.
Dalykui galima paruošti iki 5 žinyno bylų: Arzinai1.doc, Arzinai2.doc, Arzinai3.doc, Arzinai4.doc, Arzinai5.doc.
Medžiaga, kuri gali būti mokiniui pateikta prieš testo sprendimą, ruošiama kiekvienam atskiram testui. Bylos gali būti *.doc, *.BMP, *.xls formatų. Visos tos bylos turi būti įdėtos į dalyko aplanką "Pav".
Aplanką, kur yra programa, reika bendrinti ir suteikti leidžiama tik skaityti (READ ONLY) statusą.
Kompiuterio, kuriame norime rinkti statistinę informaciją, aplankui "C:\Reztik" suteikti įrašymo teisę (FULL ACCESS).
Programos ikonas, pasinaudojant tinklu, sukuriamos kituose kompiuteriuose.
bullet
Programa sukuria ir nuolat papildo rezultatų bylas, kurios bus saugomos lokaliame kompiuteryje
kataloge "C:\Reztik". Šios bylos koduotos ir pavadintos vardais sudarytais iš 3 vardo ir 3
pavardės raidžių. Jei pavardė nenurodyta spausdins "xyz" galūnę prie trijų vardo raidžių.
Kadangi rezultatų bylos kaupiasi lokaliame kompiuteryje. Jas galima peržiūrėti pasinaudojus
meniu punktu MOKYTOJUI>>KUR_KLAIDOS>>
Ištrinti bylas galima kartu su visu katalogu, nes jis bus vėl automatiškai sukurtas.
Iš esmės atnaujinta testų kūrimo programa. Dabar jau galima redaguoti visų tipų testus, greitai sukurti testus su įrašais ir atitikmenų parinkimo testus. Lengviau kurti ir testus su paveikslėliais, garso ir vaizdo bylomis.
Prieš kuriant testą visos garso, vaizdo, paveikslėlių bylos turi būti įdėtos į dalyko aplanką "Pav".

Kad būtų aiškiau, kaip kurti testą, peržiūrėkite testą Mokytojo.exe programa redagavimo režimu.

Mano kurtų testų vartotojo vardas "virgis", o slaptažodis "asd".

Kad programa neiškraipytų lietuviškų raidžių kompiuteris turi būti tinkamai nustatytas.

Instrukciją kaip tai padaryti rasite byloje "Kaip TIK programa redaguoti testus.doc"


Virglijus Juknevičius 2009 01 06
virvil@takas.lt

 


Į viršų